Kalkylator till din webbplats

Kontakta din webbansvarige för att infoga på hemsidan.

Inställningar

Kalkylator
Responsiv
Låneskydd
Bilförsäkring
Startvärden

Observera att du är ansvarig för att värdena i kalkylatorn stämmer överens med
din prislista. Kontakta din webbansvariga för att göra eventuella justeringar.

10 000 - 750 000 kr
0 - 50 %
12 - 60 mån
0 - 70 %
0 - 15 %
Knapp/Banner (valfri)
Stor 240x240px
Mellan 180x180px
Liten 120x60px

Kalkylator

Knapp till kalkylatorn

Kod för inbäddning

iFrame - bädda in kalkylatorn direkt på webbsidan

<iframe src="http://kalkylator.santanders.se/calc/?custommade=123456789&cT=5&cS=1&cC=1&cP=300000&cD=0&cI=36&cSa=0&cR=6,95&cB=2&cResponsive=0" style="width:223px; height:800px; border:0; overflow:hidden;" scrolling="no" frameborder="0">( Din webbläsare har inte stöd för denna kalkylator. )</iframe>

JavaScript - länka kalkylatorn till ett pop-up-fönster

Vid frågor kontakta Kim Holm, kim@smode.se